สถานธนานุบาลบางพลัด


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
นาฬิกาข้อมือชายปัทม์ดำเรือนขอบสายเหล็ก 1 เรือน ปัทม์เป็นรอย ยี่ห้อ seiko หมายเลขเครื่อง 641840 ลอกชำรุด
แหวนทองเค 1 วง เกาะเพชรลูก 1 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 2.3 กรัม
นาฬิกาข้อมือปัทม์เหลืองเรืองเหล็กสายทองคำ 1 เรือน เกาะเพชรลูก 36 เม็ด หมายเลขเครื่อง 30148967ยี่ห้อ longines ลอกชำรุด
หนัก 47.1 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายคั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 45.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองเค 1 สาย ขอสปริง บุบชำรุด
หนัก 13.1 กรัม
สร้อยคอทองเค 1 สาย ขอสปริง บุบชำรุด
หนัก 15.4 กรัม
กำไลมือทองเจือหน้าเงิน 2 ข้าง ฝังเพชรลูกข้างละ 10 ,10 เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 34 กรัม
แผ่นป้านทองคำแท่ง 2 อัน บุบชำรุด
หนัก 22.8 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge
สร้อคอทองเค 1 สาย เกาะเพชรลูก621 เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด1
หนัก 21.8 กรัม
แหวนทองเค 1 วง เกาะเพชรลูก 54 เม็ด เพชรเหลี่ยม40 เม็ด เพชรเม็ดแตง 1 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 10.2 กรัม