สถานธนานุบาลอ่อนนุช


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ล็อกเกตภาพถ่ายร.5เลี่ยมทองคำ 1 องค์
หนัก 16 กรัม
ล็อกเกตทองเจือชุบเงิน 1 อัน ฝังเพชรลูก 3 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 1.9 กรัม
ล็อกเกตเหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยมือทองเจือประดับเพชรซีก 1 สาย มีหลุด ขาด
หนัก 21.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือบิดทองเจือประดับพลอยดำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 20 กรัม
สร้อยมือโซ่ทองเจือประดับพลอยดำ 1 สาย ขอไม่มี
หนัก 7.2 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 13 เม็ด แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 29 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 6.8 กรัม
สร้อยมือทองเจือหน้าเงิน 1 สาย เกาะเพชรลูก 36 เม็ด ขอเสียบ
หนัก 19.5 กรัม
Click to enlarge
สร้อยมือทองเจือ 1 สาย ฝังเพชรลูก 40 เม็ด ขอเสียบ
หนัก 30 กรัม