สถานธนานุบาลทุ่งครุ


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์พลาสติกแตก
หนัก 23.6 กรัม
ต่างหูก้านทองเคชุบเงิน 1 คู่เกาะเพชรลูก40เม็ด เกาะพลอยฟ้า
หนัก 4.7 กรัม
ล็อกเก็ตทองคำฉลุลาย 1 อัน
หนัก 3.8 กรัม
ล็อกเก็ตทองคำฉลุลาย 1 อัน
หนัก 3.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือ 1 วงเกาะเพชรลูก2เม็ดพลอยน้ำเงิน
หนัก 2.4 กรัม
สร้อยมือทองเค 1 สาย แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วงเกาะเพชรลูก7เม็ด
หนัก 7.2 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วงฝังเพชรลูก14เม็ดพลอยเขียว พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ เหรียญพระต่างๆเลี่ยมทองเจือ 2 อันพลาสติกแตก เหรียญพระจีนเลี่ยมทองเจือ 1 อัน
หนัก 91.5 กรัม
หนุมานเลี่ยมทองเจือ 1 อัน
หนัก 23.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือ 1 วงเกาะเพชรลูก16เม็ดประดับพลอยน้ำเงิน
หนัก 3.2 กรัม
สร้อยคอโซ่คั่นทองเจือประดับพลอยดำ 1 สาย
หนัก 30 กรัม