สถานธนานุบาลคลองเตย


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือคั่นดอกพิกุลทองคำ แหวนก้านพลูทองคำ 2 วง บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยมือทองคำ 1 สาย โป่ง แหวนหัวใจทองคำสลักลาย 1 วง แหวนทองคำฉลุลาย 1 วง บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยคอโซ่คั่นทองเจือประดับพลอยแดง 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.5 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายคู่คั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ 2 องค์ บุบชำรุด
หนัก 10.6 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 11 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 4.5 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 19 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 6.2 กรัม
สร้อยมือห่วงคั่นประคำทองคำลงยา 1 สาย ลอก บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 18 เม็ด พลอยเขียวแหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 12 เม็ด พลอยแดง แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 18 เม็ด หลุด 1 ประดับพลอยสีต่างๆ แหวนเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 23 เม็ด พลอยเขียว ล็อกเกตหัวใจทองเจือหน้าเงิน 1 อัน เกาะเพชรลูก 40เม็ด บุบชำรุด
หนัก 24.9 กรัม
แหวนทองคำหน้าเงิน 1 วง ล็อกเกตหัวใจทองคำฉลุลายหน้าเงิน 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
เแหวนทองเคชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 10 เม็ด เแหวนทองเคชุบเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 1 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 7.9 กรัม
แหวนทองเจือสลักอักษร “sdy” 1 วง เกาะเพชรลูก 10 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 7.1 กรัม