สถานธนานุบาลดินแดง


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอผ่าหวายคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด อ
หนัก 60.6 กรัม
สร้อยคอห่วงทองเจือประดับพลอยแดง 1 สาย ฉีก บุบชำรุด ม
หนัก 23.2 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก24เม็ด ประดับพลอยแดง-น้ำเงิน พลอยหลุด บุบชำรุด
หนัก 6.6 กรัม
แหวนก้านพลูทองคำ 1 วง บุบชำรุด
หนัก 7.5 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ต่างหูก้านเสียบทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก2เม็ด บุบชำรุด อ
หนัก 2.8 กรัม
เหรียญจตุคามเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด ม
หนัก 23 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก7เม็ด บุบชำรุด
หนัก 7.1 กรัม
สร้อยมือบิดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด อ
หนัก 15.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือถักทองคำ 1 สาย ตลับพระทองเจือ 1 อัน ห่วงไม่มี ตลับพระทองเจือ 1 อัน น้ำหนักรวมพลาสติก ห่วงคล้องพระทองเจือ 1 อัน บุบชำรุด อ
หนัก 15.2, 31.1 กรัม
สร้อยคอสี่เสาคั่นตะกรุดทองคำสลักลาย 1 สาย ยืด บิ่น บุบชำรุด
หนัก 30.1 กรัม
สร้อยมือบิดทองคำคั่นทองเจือสลักอักษร 1 สาย บุบชำรุด ม
หนัก 47.1 กรัม
สร้อยมือสายนาฬิกาคั่นทองเจือ 1 สาย ฝังเพชรลูก14เม็ด ขอเกี่ยว แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก28เม็ด พลอยน้ำเงิน1เม็ด บุบชำรุด
หนัก 49.9 กรัม