สถานธนานุบาลพระโขนง


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 กล้อง รุ่น a3100is
ล็อกเกตทองคำฉลุลาย 1 อัน บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยมือมัดหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด แหวนทองเจือประดับพลอยขาว 1 วง บุบชำรุด
หนัก 15.1,2.9 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย ขอไม่มี โป่ง บุบชำรุด
หนัก 57 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนเงิน 1 วง ฝังเพชรลูก 22 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 2 กรัม
แหวนทองเคชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 50 เม็ด พลอยฟ้า ต่างหูก้านหนีบทองเคชุบเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก 76 เม็ด มีหลุด 2 เม็ด พลอยฟ้า
หนัก 10.8 กรัม
แผ่นป้ายทองคำสลักอักษร 2 อัน บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ แผ่นหลังปิด บุบชำรุด
หนัก 14.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.2 กรัม
สร้อยคอบิดทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 30.2 กรัม