สถานธนานุบาลลาดพร้าว


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือโซ่ฝรั่งคั่นล็อกเกตต่างๆทองคำลงยา 1 สาย ลอก บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม
สร้อยมือสี่เสาคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 17 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 6.1 กรัม
สร้อยมือคั่นแผ่นทองเจือประดับพลอยน้ำเงิน 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 28 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือประดับพลอยขาว-แดง 1 วง แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 7 เม็ด ชำรุด
หนัก 5.3 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 5 เม็ด แหวทองเจือประดับเพชรซีก 1วง เพชรซีกแตกบิ่น ชำรุด
หนัก 4.5 กรัม
แหวนทองเค 1 วง ฝังเพชรลูก 1 เม็ด แหวนทองเค 1 วง ฝังเพชรลูก 1 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 6.4 กรัม
ล็อกเกตพลอยแดงเลี่ยมทองเจือหน้าเงินประดับ- พลอยขาว อัน บุบชำรุด
หนัก 15.8 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือคั่นทองเคชุบเงิน 1 สาย เกาะเพชรลูก 79 เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 14.8 กรัม
สร้อยคอมังกรคาบแก้วคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.3 กรัม