สถานธนานุบาลดอนเมือง


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอถักทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 30.4 กรัม
พระเลี่ยมทองคำ 1 องค์ พลาสติกแตก/เหรียญพระเลี่ยมทองคำ 1 เหรียญ บุบชำรุด
หนัก 31 กรัม
สร้อยคอโซ่ฝรั่งคั่นประคำทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วงเกาะเพชรลูก 6 เม็ดพลอยแดง บุบชำรุด
หนัก 9.8 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอสปริงทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
แหวนทองคำฉลุลาย 2 วง/แหวนทองเจือประดับพลอยขาว 1 วง บุบชำรุด
หนัก 10.9 กรัม
สร้อยมือสี่เสาคั่นทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 3.8 กรัม
แหวนก้านพลูทองเจือ 1 วง/แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วงเกาะเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 8.9 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือสลักอักษร"HANA" 1 วง บุบชำรุด
หนัก 5.9 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายคู่คั่นตะกรุดทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยคอคั่นทองเจือหน้าเงิน 1 สายเกาะเพชรลูก 38 เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด
หนัก 19.4 กรัม
แหวนทองคำฉลุลายม้า 1 วง บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม