สถานธนานุบาลอ่อนนุช


**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ พลาสติกเป็นรอย บุบชำรุด
หนัก 7.9 กรัม
แหวนทองเจือประดับเพชรซีก 1 วง บุบชำรุด
หนัก 6.6 กรัม
สร้อยมือทองเจือประดับพลอยแดง 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง เกาะเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
เหรียญพระเลี่ยมทองเจือหน้าเงิน1องค์ เกาะเพชรลูก46 เม็ด
หนัก 21.1 กรัม
ต่างหูก้านหนีบโบว์ทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก34 เม็ด
หนัก 6 กรัม
สร้อยมือโซ่คั่นทองเจือประดับพลอยน้ำเงิน 1 สาย แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 36 เม็ด พลอยน้ำเงิน
หนัก 18.7 กรัม
ต่างหูก้านหัวใจทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ เกาะเพชรลูก 38 เม็ด แป้นหลังไม่ใช่ทอง บุบชำรุด
หนัก 5.2 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือประดับพลอยแดง 1 องค์ บุบชำรุด
หนัก 13.3 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 66 เม็ด หัก บุบชำรุด
หนัก 8.6 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 40 เม็ด บุบชำรุด
หนัก 6.7 กรัม
สร้อยมือสามห่วงบิดคั่นล็อกเกตสลักลายต่างๆ 1 สาย
หนัก 45.4 กรัม