สถานธนานุบาลดอนเมือง

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ดินแดง | ดอนเมือง | ลาดพร้าว | อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 18 มีนาคม 2561:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือผ่าหวายคู่ทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.1 กรัม
แหวนทองเจือฝังพลอยเขียว 1 วง บุบชำรุด
หนัก 11.5 กรัม
แหวนทองคำสลักลาย 1 วง บุบชำรุด
หนัก 1 กรัม
สร้อยคอโซ่ห่วงทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอสปริงทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 3.7 กรัม
สร้อยมือเกลียวทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยคอสี่เสาทองคำ 1 สาย โป่ง บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม
สร้อยคอสี่เสาคั่นหัวใจทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 7.6 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge
ล็อกเกตเข็มกลัดทองเจือประดับพลอยแดง 1 อัน มีหลุด บุบชำรุด
หนัก 13 กรัม
สร้อยคอผ่าหวายทองคำ 1 สาย บุบชำรุด
หนัก 15.2 กรัม