หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
   เรื่องน่ารู้
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ติดต่อ
   
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผอ.สธก.เป็นประธานการประชุม นักการเงินแล ะบัญชี และพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2560 .... 26/09/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยประธานบริหารฯ เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับท่านธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ .... 26/09/60
 
   + สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2560 .... 21/09/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยประธานกรรมการบริหารฯ เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข เนื่องในโอกาสได้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่า กทม. .... 12/09/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 11/2560 .... 12/09/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.ร่วมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพนักงานจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 .... 12/09/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.ประชุมผู้จัดการและพนักงานสถานธนานุบาล กทม. ครั้งที่ 5/2560 .... 12/09/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.ประชุมพนักงานสถานธนานุบาล กทม. ครั้งที่ 2/2560 .... 29/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ยกร่างระเบียบ กทม. ฯ ครั้งที่ 3/2560 .... 22/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 10/2560 .... 22/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 8/2560 .... 21/08/60
 
   + สำนักงาน สธก. โดยรักษาการ ผอ.สธก.ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จากกองกลาง สำนักปลัด กทม. .... 21/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก.เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 .... 15/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. เข้าพบพร้อมแสดงความยินดี .... 15/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราขการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 .... 15/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสถานธนานุบาล กทม. .... 9/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการจัดทำโครงสร้างมาตรฐานตำแหน่งของพนักงาน ครั้งที่ 1/2560 .... 4/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงาน สธก.แห่งใหม่ ครั้งที่ 4/2560.... 4/08/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการ ผอ.สธก. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 7/2560 .... 3/08/60
 
   +สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สธก. ครั้งที่ 9/2560.... 14/07/60
 
   +สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยรับจำนำ และแผนการลงทุนของสถานธนานุบาล กทม. ครั้งที่ 3/2560.... 7/07/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สธก. ครั้งที่ 7/2560 .... 21/06/60
 
   + พลตำรวจตรี อัครชัย พงษ์ศิริ,พันตำรวจเอก พิชัย เกรียงวัฒนศิริ คณะกรรมการ สธก. พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของ ผว.กทม.และโฆษก กทม. .... 21/06/60
 
   + รักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้ช่วยปลัด กทม. สำนักปลัด กทม. .... 21/06/60
 
   + รักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รอง ผอ.สำนัก(ปฏิบัติงานด้านบริหาร) สำนักการระบายน้ำ และนายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รอง ผอ.สำนัก สำนักการโยธา .... 21/06/60
 
   + รักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ นางสุรีย์ วาดเขียน ผอ.เขตบางแค .... 21/06/60
 
  อ่านต่อ 1  2 >> ปี 2559   
 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44