หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
   เรื่องน่ารู้
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ติดต่อ
   
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สธก. ครั้งที่ 7/2560 .... 21/06/60
 
   + พลตำรวจตรี อัครชัย พงษ์ศิริ,พันตำรวจเอก พิชัย เกรียงวัฒนศิริ คณะกรรมการ สธก. พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของ ผว.กทม.และโฆษก กทม. .... 21/06/60
 
   + รักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้ช่วยปลัด กทม. สำนักปลัด กทม. .... 21/06/60
 
   + รักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รอง ผอ.สำนัก(ปฏิบัติงานด้านบริหาร) สำนักการระบายน้ำ และนายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รอง ผอ.สำนัก สำนักการโยธา .... 21/06/60
 
   + รักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าพบพร้อมแสดงความยินดีกับ นางสุรีย์ วาดเขียน ผอ.เขตบางแค .... 21/06/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. จัดอบรมหลักสูตร "การจัดส่งรายงานการจัดทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า 4 เดือน(จ.6) และการจัดทำบัญชีงบเดือน(จ.7) .... 8/06/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ประชุม เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างของพนักงานสถานธนานุบาล กทม. .... 8/06/60
 
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยคณะผู้บริหาร สธก. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ เข้าเยี่ยมชมงานประมูลทรัพย์หลุดของสำนักงานสถานธนานุเคราะห์ .... 26/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการประมูลทรัพย์หลุดจำนำครั้งที่ 5/2560 .... 26/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การส่งงานในหน้าที่ .... 26/05/60
   + พลตำรวจตรี อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการฯ พร้อมด้วยพันตำรวจเอก พิชัย เกรียงวัฒนศิริ เข้าตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาลประดิพัทธ์ .... 25/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2560 .... 25/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ การจัดตั้งสถานธนานุบาลแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2560 .... 18/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ให้สัมภาษณ์รายการพิเศษ "ผู้ปกครองพึ่งโรงรับจำนำแทนกู้นอกระบบ" ทางช่อง7 .... 18/05/60
   + ร่วมกันปลูกป่าชายเลนครั้งที่ 1 ตามโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา .... 18/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาสถานที่ตั้ง สำนักงาน สธก. แห่งใหม่ ครั้งที่ 1/2560 .... 18/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.จัดโครงการอบรมคนรักษ์สุขภาพของพนักงานสถานธนานุบาล กทม. ประจำปีงบประมาณ 2560.... 18/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยรับจำนำ และแผนการลงทุนของสถานธนานุบาล กทม. ครั้งที่ 1/2560.... 18/05/60
   + สถานธูนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ประชุมร่วมกับบ.ทีโอที จำกัด(มหาชน)และคณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ใหม่ ของ สถานธนานุบาล กทม. .... 18/05/60
   + สถานธูนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ 5/2560.... 18/05/60
   + สถานธูนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ให้สัมภาษณ์รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3.... 18/05/60
   + สถานธูนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กทม. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) .... 18/05/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา อเนกวิธวงศ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลบางกอกใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางกอกใหญ่ .... 3/05/60
   + สถานธูนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 3/2560 .... 3/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ประชุมร่วมกับพนักงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ .... 3/05/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.มอบหมายให้นางสุรีย์ฉาย เอมระดี ผู้จัดการสถานธนานุบาลจอมทองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตจอมทอง .... 3/05/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาเพชรรูปพรรณเพื่อการรับจำนำ ครั้งที่ 3/2560 .... 3/05/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ .... 3/05/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ให้การต้อนรับ ผอ.เขตพญาไท และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสภาพสถานธนานุบาลประดิพัทธ์หลังเกิดไฟไหม้บริเวณใกล้เคียง .... 02/05/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ให้สัมภาษณ์รายการ Look Forward มองไปข้างหน้า ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น24 .... 27/04/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.มอบหมายให้นางพัทน์ธาวัลย์ อิ่มทองคำ ผู้จัดการสถานธนานุบาลประดิพัทธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตพญาไท .... 25/04/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.มอบหมายให้นางสุภาพร อิงครัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลบางซื่อ เข้าร่วมปรการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางซื่อ .... 25/04/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางพลัด .... 24/04/60
   +สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างของพนักงาน สธก.ครั้งที่ 1/2560 .... 24/04/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ สธก. ครั้งที่ 4/2560 .... 24/04/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 1/2560 .... 11/04/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล กทม.ครั้งที่ 3/2560 .... 11/04/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ .... 7/04/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตดุสิต .... 7/04/60
   + สถานธนานุบาล กทม.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.จัดอบรมพนักงานที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งใหม่ .... 7/04/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก.ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 ธนาคารกรุงไทย .... 7/04/60
   + สำนักงาน สธก.โดยรักษาการผู้อำนวยการ สธก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางคอแหลม .... 5/04/60
   + ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้จัดการและพนักงาน สธก.ครั้งที่ 3/2560 .... 5/04/60
   + ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน สธก. .... 5/04/60
   + สถานธนานุบาล กทม. โดยคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการพิจารณาแนวทาง ในการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 3/2560 .... 5/04/60
   + รักษาการผู้อำนวยการสถานธนานุบาล กทม. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล กทม. ครั้งที่ 2/2560 .... 5/04/60
   + สธก.เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ .... 13/03/60
   + สธก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ สธก. ครั้งที่ 1/2560 .... 13/03/60
   + สธก.ให้การต้อนรับ ผอ.ฝ่ายอาวุโส ธนาคารกรุงไทย .... 8/03/60
   + สถานธนานุบาลบางบอน ร่วมบันทึกเทปสารคดี "รอยยิ้มคนไทย จากใจนักปกครอง" .... 8/03/60
   + สถานธนานุบาลทุ่งครุ ดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว "ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 60" .... 8/03/60
   + สธก.ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และพนักงานรักษาของ ครั้งที่ 1/2560 .... 7/03/60
   + สถานธนานุบาลถนนเสือป่า โดยนางสุลีภรณ์ กิตติบันเทิงกุล ผู้จัดการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาล กทม..... 7/03/60
   + ผู้ตรวจราชการสูง เข้าตรวจราชการ สธก. เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร .... 7/03/60
   + กรุงเทพมหานคร โดย สธก.ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557-2558 .... 7/03/60
   + สธก. จัดโครงการสัมมนาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 .... 7/03/60
   + สธก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเพชรรูปพรรณเพื่อการรับจำนำ ครั้งที่ 2/2560 .... 27/02/60
   + สธก. โดยรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สธก.ประชุมหารือผู้จัดการ ครั้งที่ 2/2560 .... 27/02/60
   + สธก. ประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการพิจารณา แนวทางในการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 2/2560 .... 20/02/60
   +  สธก. ประชุมคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลการพิจารณาแนวทางในการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 2/2560 .... 20/02/60
   + สธก. จัดอบรมโครงการการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการปฏิบัติงานและ วิชาชีพนักบัญชี .... 20/02/60
   +  สธก. จัดแนะแนวผู้สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งรองผู้จัดการ .... 9/02/60
   +  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตรวจสอบทรัพย์สินครุุภัณฑ์ของ สธก. ประจำปีงบประมาณ 2560 .... 3/02/60
   +  สธก. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำและทรัพย์หลุดจำนำ ครั้งที่ 2/2560 .... 3/02/60
   +  สธก. ประชุมหารือคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานฯ .... 3/02/60
   +  สธก. ประชุมหารือคณะอนุกรรมการพิจารณาเพชรรูปพรรณ .... 24/01/60
   +  สธก. ประชุมหารือผู้จัดการ ครั้งที่1/2560 .... 24/01/60
   +  สธก. ประชุมหารือผู้บริหาร สธก. ครั้งที่1/2560 .... 24/01/60
   +  สธก. ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบคุณภาพทรัพย์ .... 24/01/60
   +   ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก .... 24/01/60
   +  ข่าวกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 .... 24/01/60
   +  น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สธก. เข้าพบผู้บริหาร กทม. เพื่อสวัสดีปีใหม่ฯ.... 06/01/60
  +  คณะผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นฯ.... 06/01/60
  +  คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ ชุดที่ 3 ได้เชิญหน่วยงาน สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลฯ.... 06/01/60
  อ่านต่อ 1  2 >> ปี 2559   
 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44