สถานธนานุบาลทุ่งครุ

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล  เทเวศร์ | บางบอน | ราษฎร์บูรณะ | ทุ่งครุ | ตลาดพลู | บางกอกใหญ่ | จอมทอง
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01
02
03
04
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
05
06
07
08
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
09
10
11
12
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
13
14
15
16
Click to enlarge
17