สถานธนานุบาลลาดพร้าว

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล           อ่อนนุช | คลองเตย | พระโขนง | ลาดพร้าว | บางพลัด | ดอนเมือง | ดินแดง
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01
02
03
04
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
05
06
07
08
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
09
10
11
12
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
13
14
15
16
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
17
18
19
20
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
21
22
23
24
Click to enlarge Click to enlarge
25
26