สถานธนานุบาลเทเวศร์

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | ตลาดพลู | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
: ประมูลในวันที่ 24 สิงหาคม 2562:
Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองเค 1 สาย ฝังเพชรลูก5เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด น้ำหนัก 22.2 กรัม
แหวนทองเจือ 1 วง ฝังเพชรลูก6เม็ด พลอยเหลือง บุบชำรุด น้ำหนัก 19.2 กรัม