สถานธนานุบาลเทเวศร์

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ราษฎร์บูรณะ | บางบอน | เทเวศร์ | จอมทอง | บางกอกใหญ่ | ตลาดพลู | ทุ่งครุ
จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
  : ประมูลในวันที่ 24 สิงหาคม 2562:  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอทองเค 1 สาย ขอสปริง ล็อกเกตหัวใจทองเคประดับพลอยขาว 1 อัน บุบชำรุด น้ำหนัก 3.4 กรัม
แหวนทองเจือประดับพลอยแดง 1 วง แหวนทองเจือประดับพลอยสีต่างๆ 1 วง อีก1วง มีพลอยหลุด แหวนทองเจือประดับพลอยขาว 1 วง ชำรุด น้ำหนัก 21.3 กรัม
สร้อยคอห่วงคั่นทองเจือประดับพลอยแดง 1 สาย แหวนเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก8เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 18,2.3 กรัม
เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ บุบชำรุด น้ำหนัก 22.7 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยคอโซ่ไข่คั่นทองเจือประดับพลอยสีต่างๆ 1 สาย ขอไม่มี ชำรุด น้ำหนัก 16.1 กรัม
ล็อกเกตเข็มกลัดเหรียญร.5ทองคำเลี่ยมทองเจือ 1 อัน บุบชำรุด น้ำหนัก 39.4 กรัม
แหวนทองเจือหน้าเงินประดับพลอยขาว-เหลือง 1 วง บุบชำรุด น้ำหนัก 26.5 กรัม
กำไลมือมังกรทองเจือลงยา 1 ข้าง ฝังเพชรซีก17เม็ด ประดับพลอยสีต่างๆ ขอเกลียว บุบชำรุด น้ำหนัก 50.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
สร้อยมือบิดทองเจือ 1 สาย ฝังเพชรลูก17เม็ด ขอเสียบ บุบชำรุด น้ำหนัก 23.7 กรัม
สร้อยมือห่วงคู่คั่นทองเจือประดับพลอยเขียว 1 สาย แหวนทองเจือเกาะพลอยดำ 1 วง บุบชำรุด น้ำหนัก 17.9 กรัม
สร้อยคอทองเจือหน้าเงิน 1 สาย เกาะเพชรลูก32เม็ด ขอเสียบ ชำรุด น้ำหนัก 21.7 กรัม
ต่างหูห่วงทองเจือหน้าเงิน 1 คู่ ฝังเพชรลูก6เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 12.8 กรัม