สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม.           ตลาดพลู | เทเวศร์ | บางกอกใหญ่ | บางบอน จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
25
26
27
28
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
29
30
31
32
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
33
34
35
36