สถานธนานุบาลบางบอน

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม.           ตลาดพลู | เทเวศร์ | บางกอกใหญ่ | บางบอน จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01
02
03
04
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
05
6
06
07
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
08
09
10
11