สถานธนานุบาลตลาดพลู

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น สถานธนานุบาล กทม.           ตลาดพลู | เทเวศร์ | บางกอกใหญ่ | บางบอน จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 

โรงรับจำนำ กทม. (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร)

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ วันที่ 18 ธ.ค.64

Click to enlarge Click to enlarge
13
14