สถานธนานุบาลบางบอน

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม.           ตลาดพลู | เทเวศร์ | บางกอกใหญ่ | บางบอน จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล                 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
36
37
38
39
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
40
41
42
43
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
44
45
46
47