สถานธนานุบาลประดิพัทธ์

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล           ลาดพร้าว | ดินแดง | ประดิพัทธ์ | หนองจอก
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
นาฬิกาข้อมือปัทม์ขาวเรือน-สายพลาสติก 1 เรือน ปัทม์เป็นรอย ลอก ขำรุด LC,79.1.47.2882 นาฬิกาข้อมือปัทม์ขาวเรือน-สายพลาสติก 1 เรือน ปัทม์เป็นรอย ลอก ขำรุด LC,79.1.47.2882 เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ/ อีก 1 เหรียญ พลาสติกแตก บุบชำรุด น้ำหนัก 17 กรัม เหรียญพระเลี่ยมทองเจือ 1 เหรียญ/ อีก 1 เหรียญ พลาสติกแตก บุบชำรุด น้ำหนัก 17 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 28เม็ด แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วงเกาะเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 12.5 กรัม แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 28เม็ด แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วงเกาะเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 12.5 กรัม แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วง เกาะเพชรลูก 28เม็ด แหวนทองเจือชุบเงิน 1 วงเกาะเพชรลูก 5 เม็ด บุบชำรุด น้ำหนัก 12.5 กรัม พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด น้ำหนัก 13.4 กรัม
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
พระเลี่ยมทองเจือ 1 องค์ บุบชำรุด น้ำหนัก 13.4 กรัม ล็อกเกตภาพถ่ายร.5เลี่ยมทองเจือ 1 อัน บุบชำรุด น้ำหนัก 7.5 กรัม ล็อกเกตภาพถ่ายร.5เลี่ยมทองเจือ 1 อัน บุบชำรุด น้ำหนัก 7.5 กรัม ธนบัตรราคา ๑๐๐ บาท ๑ ชุด 19 ฉบับ ลอก ชำรุด