สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล           บางซื่อ | หนองจอก | ประดิพัทธ์ | ถนนเสือป่า | สำราญราษฎร์ | มีนบุรี | วงเวียนเล็ก
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01 02 3 03
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
04 05 06 07
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
08 09 10 11
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
12 13 14 15
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
16 17 18 19
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
20 21 22 23
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
24 25 26 27
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
28 29 30 31
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
32 33 34 35
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
36 37 38 39
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
40 41 42 43
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
44 45 46