สถานธนานุบาลหนองจอก

**หมายเหตุ:ทรัพย์หลุดจำนำทุกชิ้น โรงรับจำนำ กทม. จะให้สิทธิ์แก่ผู้จำนำมาตามซื้อคืน โดยไม่ต้องประมูล           หนองจอก | บางพลัด | ประดิพัทธ์ | มีนบุรี | วงเวียนเล็ก | ถนนเสือป่า | สำราญราษฎร์
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
01 02 03 04
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
05 06 07 08
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
09 10 11 12
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
13 14 15 16
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
17 18 19 20
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
21 22 23 24
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
25 26 27 28
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
29 30 31 32
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
33 34 35 36
Click to enlarge
37