โรงรับจำนำ กทม.

(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร)

"ทรัพย์ปลอดภัย ได้เงินง่าย จ่ายดอกเบี้ยต่ำ"

คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
 
 
Card image cap

นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

 
Card image cap

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ

 
Card image cap

นางสาวอำภา นรนาถตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

กรรมการ

Card image cap

นายสมศักดิ์ จันทวัฒนา

กรรมการ

Card image cap

นางสาวสุทิพย์ ทิพย์สุวรรณ

กรรมการ

Card image cap

นายกำพล อัศวกุลชัย

กรรมการ

Card image cap

นายศุภสิทธิ์ สิมะอารีย์

กรรมการ

Card image cap

นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์

กรรมการ

Card image cap

นายชนาธิป ล.วีระพรรค

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

กรรมการและเลขานุการ

     
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44