ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
Card image cap

นายบรรลือ สุกใส

ประธานกรรมการ

Card image cap

ปลัดกรุงเทพมหานคร

รองประธานกรรมการ

Card image cap

นายปิยะ พูดคล่อง

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

กรรมการ

Card image cap

นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์

กรรมการ

Card image cap

นายโดม ชโยธิน

กรรมการ

Card image cap

นางตวงพร ทรัพย์สาคร

กรรมการ

Card image cap

จ่าเอก จรัญ เล็กศราวุธ

กรรมการ

Card image cap

นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์

กรรมการ

Card image cap

นายชนาธิป ล.วีระพรรค

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

กรรมการและเลขานุการ

     
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44