ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
ผู้บริหารสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
Card image cap

นายชนาธิป ล.วีระพรรค

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

Card image cap

น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สายคลังและพัสดุ

Card image cap

(ว่าง)

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สายบริหารงานทั่วไป

Card image cap

นายนิรุตติธรรม บุญรังษี

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สายพัฒนาธุรกิจ

Card image cap

นางบังเอิญ แก่นทอง

ผู้ตรวจการ

Card image cap

-

ผู้ตรวจการ

 
Card image cap

นางสุรีย์ฉาย เอมระดี

รองผู้ตรวจการ

Card image cap

นายสุนทร ตรีโภคา

รองผู้ตรวจการ

Card image cap

นายธีระ อับนาค

รองผู้ตรวจการ

     
Card image cap

น.ส.ศุภางค์ อรุณแสงมณี

รองผู้ตรวจการ

Card image cap

-

รองผู้ตรวจการ

 
 
Card image cap

นางสาวจรรยา วงษ์ไกร

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางสุพร ภาคภูมิไพศาล

หัวหน้าฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ

Card image cap

น.ส.พิไลวรรณ ยิ่งวิเศษ

หัวหน้าฝ่าย

กิจการสาขา

Card image cap

น.ส.รัตนา ลิขิตสมบูรณ์

หัวหน้าฝ่าย

คลังและพัสดุ

 
 
Card image cap

น.ส.สิริรัตน์ สร้อยวัน 

ผู้ตรวจสอบภายใน

Card image cap

นายพันธกานต์ เต็งรัง

ผู้ตรวจสอบภายใน

Card image cap

นางสรัญญา พนัส

ผู้ตรวจสอบภายใน

Card image cap

นายธัยภัชร พระเทพ

ผู้ตรวจสอบภายใน

 

ผู้จัดการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

น.ส.เพ็ญนภา อเนกวิธวงศ์
ผู้จัดการ สธ.คลองเตย
น.ส.ภัทรภร สังข์ด้วงยา
ผู้จัดการ สธ.ประดิพัทธ์
น.ส.เนตรอนงค์ ทัศนสุวรรณ
ผู้จัดการ สธ.ดินแดง
นางสรวีย์ จิรสุทธิสันติ
ผู้จัดการ สธ.สำราญราษฎร์
นายณัฐนันท์ รักษาพล
ผู้จัดการ สธ.เทเวศร์
นางสุชานันท์ ขวัญกิจศักดา
ผู้จัดการ สธ.บางซื่อ
น.ส.ทวีทรัพย์ วรรณอนุสรณ์
ผู้จัดการ สธ.พระโขนง
นางปราณี มงคลไทย
ผู้จัดการ สธ.วงเวียนเล็ก
น.ส.ธัญลักษณ์ จันทะชำนิ
ผู้จัดการ สธ.บางกอกใหญ่
นางอุมาพร อาจประโคน
ผู้จัดการ สธ.ลาดพร้าว
นางสุภาพร อิงครัตน์
ผู้จัดการ สธ.มีนบุรี
นางสุลีภรณ์ กิตติบันเทิงกุล
ผู้จัดการ สธ.ตลาดพลู
-
ผู้จัดการ สธ.ถนนเสือป่า
น.ส.ศิริวรรณ เขียวจู
ผู้จัดการ สธ.ราษฎร์บูรณะ
น.ส.รัชนี ทองคำ
ผู้จัดการ สธ.จอมทอง
-
ผู้จัดการ สธ.บางบอน
น.ส.กัลยาณี หว่างวิวัฒน์
ผู้จัดการ สธ.ดอนเมือง
น.ส.รัศวีร์ มีปา
ผู้จัดการ สธ.หนองจอก
-
ผู้จัดการ สธ.บางพลัด
นายจีรวัฒน์ เพียนทอง
ผู้จัดการ สธ.อ่อนนุช
น.ส.วิกานดา แตงอ่อน
ผู้จัดการ สธ.ทุ่งครุ
             
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44