โรงรับจำนำ กทม.

(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร)

 
ประกาศราคากลาง:    
  ประจำปีงบประมาณ 2565  
  - ประกาศราคากลางงานจ้างค่าตรวจสอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2564 ของ สธก. ...21 ธ.ค. 2564  
  ประจำปีงบประมาณ 2564  
  - ประกาศราคากลางจ้างบริการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุสัญญาณเตือนภัย ...11 ต.ค. 2564  
  - ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลคลองเตย (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลคลองเตย (แห่งใหม่) ... 16 ก.ย. 2564  
  - ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ... 16 ก.ย. 2564  
 

- ประกาศราคากลาง งานจ้างค่าตรวจสอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) ... 17 มิ.ย.. 2564 

 
     
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
  - ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานธนานุบาลพระโขนง (สถานธนานุบาลพระโขนง) ... 11 ต.ค.. 2561   
  - ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงสถานธนานุบาลหนองจอก (สถานธนานุบาลหนองจอก) ... 14 ก.ย.. 2561   
     
     
หน้า 1
 
 
 
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44