ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สธก. ร่วมกิจกรรม “โครงการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครรวมใจเพื่อสังคมไทยน่าอยู่”

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม “โครงการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครรวมใจเพื่อสังคมไทยน่าอยู่”

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ให้การตอนรับนางกาญจนา สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 4 และคณะผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้การตอนรับนางกาญจนา สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 4 และคณะผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสตรวจราชการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันที่ 2,9,16,19,23,26,30 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 5,12,19 วันจันทร์ที่ 22 และ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

-ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

-ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

-ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

-ตำแหน่งพนักงานสถานที่

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันจันทร์ 29 เมษายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

 

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลารับสมัครงาน
ขยายเวลา!!! เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

ตำแหน่ง -พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ -พนักงานการเงินและบัญชี -พนักงานพิมพ์ -พนักงานสถานที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้.- 22 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศขยายเวลา อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัครสอบ สัญญาค้ำประกัน

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

ตำแหน่ง -พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ -พนักงานการเงินและบัญชี -พนักงานพิมพ์ -พนักงานสถานที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.- 1 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัครสอบ สัญญาค้ำประกัน

ข่าวดี!!  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ขยายระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป มีสาขาที่เปิดให้บริการดังนี้ 1.สถานธนานุบาลเทเวศร์ 2.สถานธนานุบาลมีนบุรี 3.สถานธนานุบาลประดิพัทธ์ 4.สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...
.
ผอ.สธก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางกอกใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...
ผอ.สธก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561

อ่านเพิ่มเติม...
 
     
หน้า 1 | 2
 
            วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                      อัตราดอกเบี้ย                         คณะกรรมการบริหาร                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
            เรื่องน่ารู้                                                                              ผังองค์กร                              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44