ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครประจำเดือนมิถุนายน 2565

(23 มิ.ย. 65)

ประชุมคณะทำงานคณะทำงานเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและแก้ไขปัญหาทรัพย์หลุจำนำของ สธก. ครั้งที่ 1/2565

(22 มิ.ย. 65)

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครโดยคณะทำงานศึกษาเรื่องการลงทุนในพันธบัตร ประชุมคณะทำงานศึกษาเรื่องการลงทุนในพันธบัตร ครั้งที่ 1/2565
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจัดอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพของพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคดารสร้างข้อสอบอย่างมีคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศผลรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/2564 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน)

ผลการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผลการสอ์บข้อเขียน ครั้งที่ 3/2564 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน)

ผลการสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ครั้งที่ 3/2564 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน)

ประกาศรายชื่อ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 14/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศผลสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2/2564

ประกาศผล

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 12/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลถนนเสือป่า ตลาดพลู และบางกอกใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่องให้สถานธนานุบาลอ่อนนุช หยุดให้บริการ 1 วัน

อ่านเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครคัดเลือก และ เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564

เปิดคัดเลือก เปิดสอบแข่งขัน

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลดอนเมือง ลาดพร้าว และดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

นายบรรลือ สุกใส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลมีนบุรี และหนองจอก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6)

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลราษฎร์บูรณะ จอมทอง และทุ่งครุ

อ่านเพิ่มเติม...

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2564

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่องให้สถานธนานุบาลเทเวศร์ หยุดให้บริการ 1 วัน
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่5)
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)
อ่านเพิ่มเติม...
นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบริหารงานบุคคลและจัดทำโครงสร้างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและอัตราจ้าง ประชุมหารือแนวทางพัฒนาบริหารงานบุคคลและจัดทำโครงสร้างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและอัตราจ้าง ครั้งที่ 3/2564
อ่านเพิ่มเติม...
นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมกับผู้แทน บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “การส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการปฏิบัติงานและวิชาชีพนักบัญชี
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อำนวยการ สธก. สายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้การตอนรับนางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สธก. เป็นประธานการประชุมผู้จัดการ และพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อำนวยการ สธก. สายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้การตอนรับนางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ
อ่านเพิ่มเติม...
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม...
นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมการจัดหาที่ตั้งสํานักงานสถานธนานุบาลแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
นางตวงพร ทรัพย์สาคร ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อํานวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการ ผู้อํานวยการ สธก. เป็นประธานการประชุมผู้จัดการและพนักงานสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Application Zoom)
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อํานวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ สธก. พร้อมด้วยพนักงานสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้การ ตอนรับนางสาวอําภา นรนาถตระกูล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และคณะ
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อํานวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพนักงานสํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สํานักงานเขตปทุมวัน ลงพื้นที่ทํากิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อํานวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ สธก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อำนวยการ สธก.พร้อมด้วยพนักงงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมร่างงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประธานบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้จัดการและพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563
อ่านเพิ่มเติม...
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยจ่าเอกจรัญ เล็กสราวุธ กรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าพบท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ขอรับนโยบายในการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลบางกอกใหญ่,บางบอน,ราษฎร์บูรณะ และทุ่งครุ
อ่านเพิ่มเติม...
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถาน-ธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2563
อ่านเพิ่มเติม...
รองผู้อำนวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ ให้การตอนรับรองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลเทเวศร์ ,สำราญราษฎร์ ,วงเวียนเล็ก ,ตลาดพลู และจอมทอง
อ่านเพิ่มเติม...
นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มอบกระเช้าขอบคุณผู้จัดการศูนย์การค้า ดิโอลด์สยาม พลาซ่า
อ่านเพิ่มเติม...
นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมนักการเงินและบัญชี และพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2563
อ่านเพิ่มเติม...
นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ชุดที่ 3 ในคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ ประจำสภากรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม...
จัดประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล โดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทรัพย์ที่มีคุณภาพและราคาถูก ในวันที่ 15 -18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ณ ดิโอลด์สยาม พลาซ่า
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่ตั้งสถานธนานุบาลคลองเตยแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศ เรื่อง การจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส่งมอบสิ่งของบริจาคใส่ “ตู้ปันสุข” ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล พีพีทีวี ช่อง 36
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
อ่านเพิ่มเติม...
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล พีพีทีวี ช่อง 362
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี หรือ ช่อง 9
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลบางบอน
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลบางพลัด
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลมีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลหนองจอก
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลดอนเมือง
อ่านเพิ่มเติม...
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส่งมอบ ‘หน้ากากอนามัย’ ให้กับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านเพิ่มเติม...
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)

โปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย-ขยายระยะเวลาตั๋ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนและขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม....สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)

โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอม สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศผลสอบสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธานุบาลกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพนักงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.มอบของขวัญของรางวัลให้กับสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น เพื่อนำไปมอบให้เด็กและเยาชนผู้มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ให้สัมภาษณ์รายการสารคดีชุดสามัญชนคนไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขั้นและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม...

พนักงานสถานธนานุบาลพระโขนง พร้อมด้วยงานการตลาด สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้จัดการและพนักงานสถานธนานุบาลเทเวศร์ พร้อมด้วยงานการตลาด สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

พนักงานสถานธนานุบาลมีนบุรี พร้อมด้วยงานการตลาด สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก. ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ TNN16

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก. เข้าตรวจเยี่ยม พนักงาน ณ สถานธนานุบาลคลองเตยและัสถานธนานุบาลพระโขนง

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 8.30 - 15.30) ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ตำแหน้ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง 1.พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 2.บุคลากร 3.พนักงานพิมพ์ 4.พนักงานประมูลทรับย์หลุด 5.พนักงานขับรถยนต์ 6.พนักงานสถานที่ 7.พนักงานการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัคร  คุณสมบัติพนักงานการเงินและบัญชี

ผอ.สธก. ร่วมกิจกรรม บริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง 1.พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 2.บุคลากร 3.พนักงานพิมพ์ 4.พนักงานประมูลทรับย์หลุด 5.พนักงานขับรถยนต์ 6.พนักงานสถานที่

อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัคร

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กรณีพิเศษ

วันที่ 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26, 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ชั้น 3 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก. ร่วมกิจกรรม “โครงการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครรวมใจเพื่อสังคมไทยน่าอยู่”

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม “โครงการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครรวมใจเพื่อสังคมไทยน่าอยู่”

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ให้การตอนรับนางกาญจนา สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 4 และคณะผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้การตอนรับนางกาญจนา สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 4 และคณะผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสตรวจราชการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันที่ 2,9,16,19,23,26,30 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 5,12,19 วันจันทร์ที่ 22 และ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

-ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

-ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

-ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

-ตำแหน่งพนักงานสถานที่

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันจันทร์ 29 เมษายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

 

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลารับสมัครงาน
ขยายเวลา!!! เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

ตำแหน่ง -พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ -พนักงานการเงินและบัญชี -พนักงานพิมพ์ -พนักงานสถานที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้.- 22 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศขยายเวลา อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัครสอบ สัญญาค้ำประกัน

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

ตำแหน่ง -พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ -พนักงานการเงินและบัญชี -พนักงานพิมพ์ -พนักงานสถานที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.- 1 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัครสอบ สัญญาค้ำประกัน

ข่าวดี!!  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ขยายระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป มีสาขาที่เปิดให้บริการดังนี้ 1.สถานธนานุบาลเทเวศร์ 2.สถานธนานุบาลมีนบุรี 3.สถานธนานุบาลประดิพัทธ์ 4.สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...
.
ผอ.สธก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางกอกใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...
ผอ.สธก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561

อ่านเพิ่มเติม...
 
     
หน้า 1 | 2
 
            วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                      อัตราดอกเบี้ย                         คณะกรรมการบริหาร                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
            เรื่องน่ารู้                                                                              ผังองค์กร                              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44