ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส่งมอบสิ่งของบริจาคใส่ “ตู้ปันสุข” ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล พีพีทีวี ช่อง 36
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทีวี ช่อง 34
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
อ่านเพิ่มเติม...
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2563
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล พีพีทีวี ช่อง 362
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี หรือ ช่อง 9
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลบางบอน
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลบางพลัด
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลมีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลหนองจอก
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพนักงานสถานธนานุบาลดอนเมือง
อ่านเพิ่มเติม...
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ส่งมอบ ‘หน้ากากอนามัย’ ให้กับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านเพิ่มเติม...
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)

โปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย-ขยายระยะเวลาตั๋ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนและขยายระยะเวลาตั๋วจำนำ ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม....สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)

โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอม สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศผลสอบสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดกิจกรรมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธานุบาลกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยพนักงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.มอบของขวัญของรางวัลให้กับสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น เพื่อนำไปมอบให้เด็กและเยาชนผู้มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ให้สัมภาษณ์รายการสารคดีชุดสามัญชนคนไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขั้นและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม...

พนักงานสถานธนานุบาลพระโขนง พร้อมด้วยงานการตลาด สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้จัดการและพนักงานสถานธนานุบาลเทเวศร์ พร้อมด้วยงานการตลาด สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

พนักงานสถานธนานุบาลมีนบุรี พร้อมด้วยงานการตลาด สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกันลงพื้นที่ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก. ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ TNN16

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก. เข้าตรวจเยี่ยม พนักงาน ณ สถานธนานุบาลคลองเตยและัสถานธนานุบาลพระโขนง

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 8.30 - 15.30) ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ตำแหน้ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง 1.พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 2.บุคลากร 3.พนักงานพิมพ์ 4.พนักงานประมูลทรับย์หลุด 5.พนักงานขับรถยนต์ 6.พนักงานสถานที่ 7.พนักงานการเงินและบัญชี

อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัคร  คุณสมบัติพนักงานการเงินและบัญชี

ผอ.สธก. ร่วมกิจกรรม บริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง 1.พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 2.บุคลากร 3.พนักงานพิมพ์ 4.พนักงานประมูลทรับย์หลุด 5.พนักงานขับรถยนต์ 6.พนักงานสถานที่

อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัคร

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กรณีพิเศษ

วันที่ 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26, 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ชั้น 3 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก. ร่วมกิจกรรม “โครงการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครรวมใจเพื่อสังคมไทยน่าอยู่”

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม “โครงการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครรวมใจเพื่อสังคมไทยน่าอยู่”

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สธก.ให้การตอนรับนางกาญจนา สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 4 และคณะผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ให้การตอนรับนางกาญจนา สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 4 และคณะผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสตรวจราชการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันที่ 2,9,16,19,23,26,30 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 5,12,19 วันจันทร์ที่ 22 และ วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

-ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

-ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

-ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

-ตำแหน่งพนักงานสถานที่

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 17 และ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันจันทร์ 29 เมษายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

 

อ่านเพิ่มเติม...

+++ประมูลทรัพย์หลุดจำนำรอบพิเศษ+++
ประกาศ!!! เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
รอบพิเศษ----> วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ณ ห้องประมูลทรัพย์หลุด ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต (ติดตลาดประชานิเวศ 1) ติดต่อ 02-158-0042-4

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลารับสมัครงาน
ขยายเวลา!!! เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

ตำแหน่ง -พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ -พนักงานการเงินและบัญชี -พนักงานพิมพ์ -พนักงานสถานที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้.- 22 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศขยายเวลา อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัครสอบ สัญญาค้ำประกัน

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

ตำแหน่ง -พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ -พนักงานการเงินและบัญชี -พนักงานพิมพ์ -พนักงานสถานที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.- 1 มี.ค.62 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านเพิ่มเติม... ใบสมัครสอบ สัญญาค้ำประกัน

ข่าวดี!!  สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ขยายระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป มีสาขาที่เปิดให้บริการดังนี้ 1.สถานธนานุบาลเทเวศร์ 2.สถานธนานุบาลมีนบุรี 3.สถานธนานุบาลประดิพัทธ์ 4.สถานธนานุบาลวงเวียนเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...
.
ผอ.สธก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางกอกใหญ่

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางกอกใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...
ผอ.สธก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561

อ่านเพิ่มเติม...
 
     
หน้า 1 | 2
 
            วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                      อัตราดอกเบี้ย                         คณะกรรมการบริหาร                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
            เรื่องน่ารู้                                                                              ผังองค์กร                              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44