ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
ประกาศผู้ชนะ ประจำปีงบประมาณ 2562
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.) ::7 ตุลาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::3 กันยายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กะดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 จำนวน 2 กล่อง (กล่องละ 5 รีม)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::22 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบบพิมพ์ ตั๋วรับจำนำ ขนาด 6.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ccp พิมพ์ 1 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::22 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::22 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการสมุดปกน้ำเงิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::21 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการด้ายมะพร้าวทอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::21 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพืมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 21 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::21 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::21 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::21 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::21 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::21 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::23 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::23 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::9 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::9 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::9 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::28 มิถุนายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::28 มิถุนายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานข้าราชการ จำนวน 6 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::28 มิถุนายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::26 มิถุนายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุรักษาของ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ฝาบ่อเกรอะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::17 พฤษภาคม 2562::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 19 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีดำ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-3735CDN จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::13 มิถุนายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น 5761 จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
((สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::13 มิถุนายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผ้าแพรประดับหน้าอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
((สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::13 มิถุนายน 2562 :: :
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 20 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประดับ ประเภทต่างๆ และเสาไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาภายในที่รั่ว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::17 พฤษภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::19 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::19 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::19 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าเช็ดมือให้ลูกค้า)จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::19 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อุปกรณ์จัดวางเครื่องประดับสำหรับถ่ายภาพทรัพย์หลุดจำนำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลหนองจอก) ::10 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางสั่งทำ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::10 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์่) ::10 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::10 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::10 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::10 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 18 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::10 เมษายน 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(อุปกรณ์สำหรับโชว์เครื่องประดับเพื่อถ่ายทรัพย์หลุดจำนำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::26 มีนาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::25 มีนาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม จำนวน 1 กล่อง มี 5 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::25 มีนาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง 9*11 นิ้ว) 1 ชั้น จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::25 มีนาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 21 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::1 มีนาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::11 มีนาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::11 มีนาคม 2562
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::11 มีนาคม 2562::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่หอ OKI รุ่น ML5721,5791 และหมึกพิมพ์ HP CJ PRO CM1415 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::1 มีนาคม 2562
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::22 กุมภาพันธ์ 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) ::22 กุมภาพันธ์ 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::7 กุมภาพันธ์ 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลติดตัวข้างตึกอาคารสถานธนานุบาลบางกอกใหญ่ ขนาด 4*10 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่์่) ::4 กุมภาพันธ์ 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) ::4 กุมภาพันธ์ 2562 :
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์่) ::18 มกราคม 2562:
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 144ถังประจำปีงบ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::18 มกราคม 2562
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนุช) ::18 มกราคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :18 มกราคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 22 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :18 มกราคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม CPU ยี่ห้อ ACER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :18 มกราคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP CJ PRO CM 1415) จำนวน 5 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :26 ธันวาตม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรักษาของ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์่) :26 ธันวาตม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนุช) :26 ธันวาตม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :20 ธันวาตม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์รายการออฟติคอลเมาส์ แอนนิเทค รุ่น A532 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :18 ธันวาตม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง ยี่ห้อ Syndome โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :18 ธันวาตม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 18 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :18 ธันวาตม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานธนานุบาลดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(สถานธนานุบาลดิงแดง) :4 ธันวาตม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลอ่อนนุช) :28 พฤศจิกายน 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงซิปพลาสติกใสขนาด 7*10 ซม. และ ขนาด 8*12 ซม. ขนาดละ 1 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :28 พฤศจิกายน 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :28 พฤศจิกายน 2561 :
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสถานธนานุบาลพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) :23 พฤศจิกายน 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณ ชั้น 2 นอกห้องเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) :15 พฤศจิกายน 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :15 พฤศจิกายน 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลประดิพัทธ์) :15 พฤศจิกายน 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายงานผลการเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย
(สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร) :7 พฤศจิกายน 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 22 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลพระโขนง) ::31 ตุลาคม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::30 ตุลาคม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมด้านบนหน้าอาคาร สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::24 ตุลาคม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมด้านบนหน้าอาคาร สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::24 ตุลาคม 2561 ::
  • Generic placeholder image
    ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9*11 นิ้ว จำนวน 4 กล่อง 1 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::24 ตุลาคม 2561 :
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 จำนวน 10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สถานธนานุบาลบางกอกใหญ่) ::24 ตุลาคม 2561 :
     
หน้า 1
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44