ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :    
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 26 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 26 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9x11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 26 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 26 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 26 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาจอมทอง)  ... 23 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ไว้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่)  ... 23 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง 9" x 11" ชนิด 1 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 9 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม เอ4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 9 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 9 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 9 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 9 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 9 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูป ขนาด เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาจอมทอง)  ... 9 เม.ย. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 27มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 26 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 26 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 26 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาจอมทอง)  ... 26 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่)  ... 26 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่)  ... 26 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น 5791 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 21 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น 5791 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 21 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น ML5721, 5791 หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 และหมึกพิมพ์ HP CJ PRO CM1415 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 21 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 13 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 13 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 13 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาหนองจอก)  ... 13 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร(คูปอง 1 ใบ= น้ำ 1 ถัง จำนวน 25 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาราษฎร์บูรณะ)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร งวด ธ.ค.2560 - ก.พ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาราษฎร์บูรณะ)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาดินแดง)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาดินแดง)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาดินแดง)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ต่าง ๆ,กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาทุ่งครุ)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาและอ่างล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาถนนเสือป่า)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ(น้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาจอมทอง)  ... 12 มี.ค. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่)  ... 7 มี.ค. 2561   
หน้า 1 | 2 | 3
 
 
 
 
            วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                      อัตราดอกเบี้ย                         คณะกรรมการบริหาร                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
            เรื่องน่ารู้                                                                              ผังองค์กร                              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44