ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :    
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 26 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 26 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 64 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 26 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 26 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดหน้าอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาพระโขนง)  ... 26 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงานเพิ่มเติมเพื่อใช้กิจการสถานธนานุบาลบางกอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาบางกอกใหญ่)  ... 26 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาอ่อนนุช)  ... 20 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาลาดพร้าว)  ... 14 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาทุ่งครุ)  ... 12 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาทุ่งครุ)  ... 12 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาทุ่งครุ)  ... 12 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาดินแดง)  ... 12 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาดินแดง)  ... 12 ก.พ. 2561   
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุรักษาของ(ถุงพลาสติกขนาดต่าง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาจอมทอง)  ... 8 ก.พ. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาลาดพร้าว)  ... 8 ก.พ. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ต่างๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาจอมทอง)  ... 8 ก.พ. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดอนเมือง)  ... 8 ก.พ. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดอนเมือง)  ... 8 ก.พ. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดอนเมือง)  ... 8 ก.พ. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดอนเมือง)  ... 8 ก.พ. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาประดิพัทธ์)  ... 19 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดอนเมือง)  ... 19 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาลาดพร้าว)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดรักษาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดินแดง)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาพระโขนง)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาอ่อนนุช)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาลาดพร้าว)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดินแดง)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดินแดง)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดินแดง)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดอนเมือง)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดินแดง)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาดินแดง)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ... 18 ม.ค. 2561  
  - รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะรายการรถยนต์เช่าประจำตำแหน่งผอ.สธก.  ... 9 ม.ค. 2561  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาลาดพร้าว)  ... 29 ธ.ค. 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุรักษาของ)ถุงพลาสติกใส่ทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ... 15 ธ.ค. 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ... 15 ธ.ค. 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองแลกน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ... 15 ธ.ค. 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาบางกอกใหญ่)  ... 15 ธ.ค. 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2561  ... 6 พ.ย. 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... 6 พ.ย. 2560  
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... 1 พ.ย. 2560       
  - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .. 1 พ.ย. 2560  
หน้า 1 | 2 | 3
 
 
 
 
            วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                      อัตราดอกเบี้ย                         คณะกรรมการบริหาร                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
            เรื่องน่ารู้                                                                              ผังองค์กร                              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44